Utskifting av kledning og etterisolering

Bygga AS kommer på befaring og gir råd om hele eller deler av kledningen må byttes, og om det er hensiktsmessig med etterisolering ut fra de gjeldene forhold.

Gratis befaring

Hold varmen med etterisolering

I vårt klima er det avgjørende å vedlikeholde ytterkledning på hus, noe det ofte slurves med. Oppdages det råteskader må kledning byttes. Skal det byttes ytterkledning vil det ofte være aktuelt med etterisolering av boligen når en først skal i gang. Eldre hus har fra ingen til svært lite isolasjon. Det vil da være økonomisk gunstig å etterisolere, og en vil få en bolig som er nesten etter dagens standard.

Tett samarbeid med kunde er vår sterke side for at du som kunde skal bli fornøyd med hele prosessen. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Se våre tjenester