Bygge garasje

Ta vare på bilen, sykkel, plenklipper og alt annet du er glad i. Garasjen har mange formål og gir både lengre levetid på alt du oppbevarer ute, men også økt komfort gjennom å slippe å skarpe is og snø om vinteren på bilen.

Gratis befaring

Bygge garasje eller carport?

Valg av rett leverandør er viktig, og Bygga AS i Stavanger rettleder deg gjennom hele prosessen fra tegning, godkjenning og oppføring. Det er viktig å tenke godt over størrelse og plassering på tomt. Enkel eller dobbel garasje. Skal du ha en bod, arbeidsbenk, eller loftsrom. For mindre tomter kan også carport være et godt alternativ.

Bygga AS hjelper deg slik at dine behov blir ivaretatt.

Gratis befaring