Takløft / Heving av tak

Hev taket, få en ny etasje. Ønsker du økt boligareal på eksisterende bolig vil det ofte være aktuelt å løfte taket for å få en etasje ekstra på eksisterende bolig. Uansett hustype vil en svært ofte kunne heve taket på boligen og samtidig kunne endre hele husets design og funksjon.

Kontakt oss

Hva innebærer et takløft?

Takløft innebærer at man bygger på huset i høyden. En vil da få full takhøyde i andre etasje. Svært mange hus har også halvannen etasje og da kan det være aktuelt med en ark eller kvist for å få bedre utnyttelse av arealet. En av fordelene med heving av tak er at en unngår grunnarbeid i form av graving og muring, samt en beholder utearealet.

Bygga AS har lang erfaring med heving av tak. Tett samarbeid med kunde er vår sterke side for at du som kunde skal bli fornøyd med hele prosessen fra ide til ferdig hus. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss