Fantastisk læretid i Bygga - Bygga A/S

Fantastisk læretid i Bygga

– Læretiden har vært helt fantastisk og vi har et godt arbeidsmiljø i Bygga, sier den sportsinteresserte lærlingen Henrik Rosengren.
Fantastisk læretid i Bygga
Han liker best de jobbene hvor han kan se store forandringer.
Som for eksempel påbygg, takløft og utskiftning av kledning.

Å være tømrerlærling passer ham godt. Arbeidet er variert og han kan være aktiv hele arbeidsdagen. Det at han er løsningsorientert og serviceinnstilt får han bruk for i dette yrket.
På fritiden er han mest opptatt av biler, fotball og ishockey.

– Jeg har hatt en fantastisk læretid i Bygga så langt. Det er godt miljø her og ledelsen har troen på meg, de ønsker at jeg skal lære mest mulig, sier Henrik.

Han beskriver seg selv som morsom og engasjert.
Daglig leder i Bygga, Paul Espen Bakken, sier seg enig i beskrivelsen. Han tilføyer at Henrik også er veldig flink, at han alltid kommer presis og er nøyaktig i arbeidet sitt.

Henrik er en av to lærlinger i Bygga. Vi har hatt Henrik med på laget vårt i ett år nå.
screenshot 22
Her er Henrik i gang med å legge parkett i en leilighet på Hillevåg.